Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Serviceดาวโหลดคู่มือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลรายบุคคล


Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 34
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 866
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 34
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 32089
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2386155
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1644

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 7 คนกำลังใช้งาน (มี 6 คนกำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 7

มีต่อ...

New Members

suthee 18/5/2015
passakorn 15/5/2015
spm1581 29/4/2015
spm1578 23/2/2015
spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ในส่วนนี้:   1 บุคคลทั่วไปใช้งาน

ขอเลขที่คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯและเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ ครั้งที่ 1 2555
Just popping in
เข้าร่วมเมื่อ:
2011/9/5 14:34
กลุ่ม:
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพม.15
หัวข้อ: 13
Level : 2; EXP : 38
HP : 0 / 34
MP : 4 / 401
ไม่ได้ใช้งาน
ขอเลขคำสั่งของโรงเรียน สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน 2555 ดังนี้

1. เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
2. เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

โทรแจ้ง "เลขคำสั่ง" ที่เบอร์โทร 089-4667361

เขียนข่าวเมื่อ: 2012/4/5 15:24
ส่งข่าวไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์
 


คุณ สามารถ อ่านข่าวได้
คุณ ไม่สามารถ เขียนข่าวใหม่ได้
คุณไม่สามารถ ตอบข่าวได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข่าวของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ ลบข่าวของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ ลงความคิดเห็นในแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในข่าวได้
คุณ ไม่สามารถ เขียนข่าวโดยไม่ต้องรอการอนุมัติ

[ค้นหาแบบพิเศษ]