Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 266
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1736
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 2002
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 4709
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2254615
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1690

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 8 คนกำลังใช้งาน (มี 6 คนกำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 8

มีต่อ...

New Members

spm1581 29/4/2015
spm1578 23/2/2015
spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
allisonm 4/9/2013
Thaethrad 2/9/2013


(1) 2 3 4 ... 34 »


#1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบผ่านภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
admin3 เขียนข่าวเมื่อ: เมื่อวานนี้ 17:07:22
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค การสอบเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
--------------------------------------
ดาวน์โหลดประกาศที่นี้


#2 การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 5/1 10:41:18
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Special Education) เรื่อง นวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://special.obec.go.th/icse2015

ไฟล์แนบ:


pdf SEAMEO2.pdf ขนาด: 3,152.14 KB; Hits: 55


#3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และมีสิทธิ์สอบภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
admin3 เขียนข่าวเมื่อ: 4/27 19:21:27
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาค ก และมีสิทธิ์เข้าสอบภาค ข การสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
-----------------------------------------------------

ไฟล์แนบ:


pdf prakadkru.pdf ขนาด: 308.88 KB; Hits: 15822


#4 แก้ไขเอกสารเบิกจ่ายเงิน โครงการสนับสนุนครูชาวต่างชาติในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐฯ
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 4/27 10:39:00
อ้างถึงหนังสือ สพม.เขต 15 ที่ ศธ 04245/983 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558
โดย ศอ.บต. ขอให้ สพม.เขต ๑๕ ประสานไปยังโรงเรียนเพื่อเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าว โดยให้จัดทำใบสำคัญรับเงิน หนังสือส่งมอบงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน และบันทึกปฏิบัติงานของครูชาวต่างชาติ นั้น

ในการนี้ ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อที่แนบ ขอรับเอกสารเพื่อแก้ไข
ณ สำนักศึกษาฯ ศอ.บต. จังหวัดยะลา (ติดต่อคุณนาเดีย) และเมื่อแก้ไขเรียบร้อย ให้ส่งไปยัง สำนักศึกษา ศอ.บต. โดยตรง

ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่เคยส่งเอกสารดังกล่าว ให้ส่ง ศอ.บต. โดยด่วน!

ไฟล์แนบ:


xls เอกสารยังไม่เรียบร้อย.xls ขนาด: 28.50 KB; Hits: 186


#5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
admin3 เขียนข่าวเมื่อ: 4/9 18:29:38
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อนบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
---------------------------------------------------------------------------
download เอกสารได้จากไฟล์แนบท้ายข่าว

ไฟล์แนบ:


pdf 1ประกาศ.pdf ขนาด: 73.20 KB; Hits: 1585
pdf 2รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf ขนาด: 638.01 KB; Hits: 5482
pdf 3รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ.pdf ขนาด: 33.52 KB; Hits: 1317
pdf แผนผังสนามสอบ.pdf ขนาด: 954.33 KB; Hits: 777


#6 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
admin3 เขียนข่าวเมื่อ: 3/16 17:48:02
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
-----------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ:


pdf ประกาศรับสมัคร.pdf ขนาด: 424.02 KB; Hits: 19067
pdf ใบสมัคร.pdf ขนาด: 60.50 KB; Hits: 3934


#7 แจ้งผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ว.17
นางสาวกิตติยา ฮายีสะอะ เขียนข่าวเมื่อ: 3/12 14:51:39
ขอให้โรงเรียนที่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ว.17 รีบดำเนินการลาออกจากตำแหน่งเดิมโดยด่วน


#8 การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 3/6 11:28:25
มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และองค์การยูนิเซฟ จัดโครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่21 โดยจะดำเนินการคัดเลือกครูที่มีความโดดเด่นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นต้นแบบให้ครูทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และส่งหลักฐานการสมัครไปที่มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เลขที่ 2533 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ไฟล์แนบ:jpg  ศต12.jpg (287.13 KB)
39_54f92c8322d64.jpg 1696X2336 px

jpg  ศต1.jpg (674.88 KB)
39_54f92cac7e970.jpg 1696X2336 px

jpg  ศต11.jpg (585.34 KB)
39_54f92cd520382.jpg 1696X2336 px


#9 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
admin3 เขียนข่าวเมื่อ: 3/3 20:17:24
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม
วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ:


pdf ประกาศ.pdf ขนาด: 193.73 KB; Hits: 6434


#10 แผนผังสนามสอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 2/27 10:33:32
แผนผังสนามสอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ไฟล์แนบ:jpg  สนามสอบ.jpg (499.63 KB)
39_54efe56176a49.jpg 2336X1696 px บน
(1) 2 3 4 ... 34 »