Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 430
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1256
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 7842
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 36009
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1953692
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1695

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 27 คนกำลังใช้งาน (มี 15 คนกำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 1
บุคคลทั่วไป: 26

school42, มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013


(1) 2 3 4 ... 31 »


#1 ด่วน! แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 10/27 14:11:58
อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04245/3221 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่ให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นั้น

ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อที่แนบส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ ภายในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ขอให้ดำเนินการโดยด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนต่อไป...

*ส่งสำเนาสัญญาจ้างมายัง สพม.เขต 15 โรงเรียนละ 2 ชุด

ไฟล์แนบ:


xlsx รายชื่อ.xlsx ขนาด: 8.91 KB; Hits: 8


#2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์
นางสาวกุลลนาพร ขุนทวี เขียนข่าวเมื่อ: 10/8 13:16:08
ขอให้โรงเรียนที่เข้าประชุมเชิงปฏิบติการฯ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนนราธิวาส ให้นำโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ต่อเพิ่ม มาด้วย


#3 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e - Training
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 9/30 15:16:00
ด้วย สพฐ. จะดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e - Training (UTQ Online) โดยเปิดการอบรมจำนวน 10 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรที่จะเปิดการอบรมวันที่ 12 กันยายน 2557 จำนวน 5 หลักสูตร และ วันที่ 19 กันยายน 2557 จำนวน 5 หลักสูตร
โดยเข้ารับการอบรมตามความสมัครใจ ศึกษาระเบียบการอบรมและลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.utqplus.com


#4 ด่วน! ส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 9/30 15:05:53
ขอให้ครูดังรายชื่อที่แนบ ที่เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2557 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์ ภายในวันอังคารที่ 7 ต.ค. 2557

สำหรับครูต่างจังหวัด ที่ไม่สามารถมาเบิกค่าเดินทางด้วยตนเองได้ ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ พร้อมแจ้งเลขบัญชีธนาคาร เพื่อทางกลุ่มบริหารงานบุคคลจะได้โอนค่าเดินทางให้ต่อไป


#5 ด่วน! ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เงินเดือนเต็มขั้นยื่นเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 8/15 14:27:59
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ (ป.ม.) ประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม

ด้วย สพฐ. ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เงินเดือนเต็มขั้น 53,080 บาท ณ 1 เม.ย. 57 มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ยกเว้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามรายชื่อดังแนบ ไม่ต้องยื่นเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

ส่งภายในวันที่ 18 ส.ค. 57 เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนเฉพาะกิจ หากท่านใดไม่ดำเนินการภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารยื่น ดังนี้
1. สำเนากพ.7
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. แบบเสนอขอพระราชทาน
5. ประกาศราชกิจจานุเบกษา ชั้น ท.ช.
6. คำสั่งเงินเดือนเต็มขั้น

ไฟล์แนบ:


pdf ปม1.pdf ขนาด: 108.78 KB; Hits: 147
pdf ปม2.pdf ขนาด: 103.24 KB; Hits: 123


#6 ด่วน!! ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 8/7 21:28:05
อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 04245/2421 และ ที่ ศธ 04245/2423 ลงวันที่่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ และ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผล

ขอให้โรงเรียนที่ส่งรายชื่อยังไม่ครบ และโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อ
ขอให้รีบแจ้งรายชื่อโดยด่วน ทางอีเมล์ chanokart_2526@hotmail.com
ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (รายชื่อโรงเรียนดังไฟล์ที่แนบ)

ไฟล์แนบ:


xls ข้อมูลโรงเรียน.xls ขนาด: 20.00 KB; Hits: 187


#7 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
นางสาวกิตติยา ฮายีสะอะ เขียนข่าวเมื่อ: 7/24 15:46:56
ประกาศรายละเอียดตำแหน่งว่างที่ใช้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556 และครั้งที่ 1/2557

ไฟล์แนบ:


pdf ประกาศตำแหน่งว่าง.pdf ขนาด: 61.56 KB; Hits: 862


#8 ด่วน!!! ผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
นางสาวกุลลนาพร ขุนทวี เขียนข่าวเมื่อ: 6/18 16:33:29
เนื่องจากแบบประวัติเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 ที่ผู้ยื่นเสนอนั้นข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายกรณ์ พรรครักษ์ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
2. นายพิชิต หนูพริก โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
3. นายสุกรี ประเสริฐดำ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
4. นายสุพจน์ ทองธรรมชาติ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
5. นายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม โรงเรียนร่มเกล้า
6. นายอำพล ทองรัตน์ โรงเรียนแม่ลานวิทยา
7.นางอนงค์ โรหิตธาดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
8. นางอัมพรรัตน์ สรรพพันธ์ โรงเรียนแม่ลานวิทยา
9. นางเอมอร แกล้วสงคราม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
10. นางจริยา ปวีณานันท์ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
11. นางอาซีซะ มะลี โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร"
12. นางศิริพร ทองรัตน์ โรงเรียนแม่ลานวิทยา
มารับเอกสารกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันสุกร์ ที่ 20 มิถุนายน 2557 และ ดำเนินการส่งคืนภายในวัน พุธ ที่ 25 มิถุนายน 2557


#9 รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นางสาวกุลลนาพร ขุนทวี เขียนข่าวเมื่อ: 6/17 16:05:27
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ(เอกสารแนบบัญชีรายชื่อ) มาติดต่อขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (น้องจูน) อาคาร 1

ไฟล์แนบ:jpg  1.jpg (590.49 KB)
41_53a004d16a9ff.jpg 2552X3508 px

jpg  11.jpg (594.13 KB)
41_53a005cd5338f.jpg 2552X3508 px

jpg  12.jpg (351.93 KB)
41_53a005edb35d4.jpg 2552X3508 px


#10 การคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2557
นางสาวกิตติยา ฮายีสะอะ เขียนข่าวเมื่อ: 6/11 16:30:39
ตามที่ สพม.เขต 39 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สังกัดสพม.เขต 39 ครั้งที่ 2 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-3 มิ.ย.2557 และดำเนินการคัดเลือกวันที่ 6 มิ.ย.2557 นั้น
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรยชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามประกาศฯ

ไฟล์แนบ:


pdf IMG.pdf ขนาด: 91.22 KB; Hits: 81 บน
(1) 2 3 4 ... 31 »