Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 440
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1281
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 440
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 27261
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2022696
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1680

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 10 คนกำลังใช้งาน (มี 10 คนกำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 10

มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013


(1) 2 3 4 ... 32 »


#1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
นางสาวกุลลนาพร ขุนทวี เขียนข่าวเมื่อ: 12/17 15:55:30
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2557

ไฟล์แนบ:


pdf ชั้นสายสะพาย.pdf ขนาด: 827.93 KB; Hits: 162


#2 ประกาศคุรุสภาฯ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 12/16 15:03:18
ประกาศคุรุสภา เรื่องผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557

ไฟล์แนบ:


pdf รายชื่อหนึ่งแสนครูดี 2557แยก.pdf ขนาด: 1,250.18 KB; Hits: 225


#3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
admin3 เขียนข่าวเมื่อ: 12/12 16:05:40
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่อง ประกาศราชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
--------------------------------------------------

ไฟล์แนบ:


pdf IMG.pdf ขนาด: 1,193.26 KB; Hits: 545


#4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาฯ
admin3 เขียนข่าวเมื่อ: 12/8 17:00:38
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

----------------------------------------------------
กรุณา download เอกสารทั้งหมด จาก file แนบ


#5 ประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ฯ พ.ศ. 2494 (เฉพาะจังหวัดนราธิวาส)
admin3 เขียนข่าวเมื่อ: 11/26 9:34:56
เชิญข้าราชการบำเหน็จบำนาญ และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 ให้แก่ผู้มีสิทธิ (เฉพาะจังหวัดนราธิวาส)

ไฟล์แนบ:


pdf ประชาสัมพันธ์ กบข1.pdf ขนาด: 378.84 KB; Hits: 152


#6 ด่วน! แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งฐานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการเข้าสู่ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 11/25 10:58:07
อ้างถึง หนังสือที่ ศธ 04245/3430 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2557
เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการเข้าสู่ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System - GEIS)

ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อที่แนบ ส่งข้อมูลภายในวันที่ 25 พ.ย. 2557
ขอบคุณค่ะ

ไฟล์แนบ:


xls ยังไม่ส่ง.xls ขนาด: 19.00 KB; Hits: 158


#7 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีสัญญาผูกพัน)
admin3 เขียนข่าวเมื่อ: 11/24 17:23:08
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

-----------------------
รายละเอียดดังแนบ

ไฟล์แนบ:


pdf ประกาศ.pdf ขนาด: 970.53 KB; Hits: 306


#8 ด่วน! สำรวจข้อมูลจำนวนครูต่างชาติ ที่ทำหน้าที่สอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 11/6 9:55:22
ด้วย สพม.เขต 15 ได้รับการประสานงานจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนครูต่างชาติ ณ ปัจจุบัน ที่ทำหน้าที่สอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
จึงขอความร่วมมือโรงเรียนแจ้งรายชื่อครูต่างชาติโดยด่วน ตามแบบฟอร์มดังแนบ โดยส่งรายชื่อมายัง อีเมล์ chanokart_2526@hotmail.com หรือโทร 089-8777550
ส่งข้อมูลภายในวันที่ 6 พฤศจิายน 2557 ก่อนเวลา 15.00 น.

ไฟล์แนบ:


xls แบบสำรวจ - Copy.xls ขนาด: 28.50 KB; Hits: 157


#9 ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 11/5 10:48:16
ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รุ่นที่ 6 - 7 ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 073-312293 โทรศัพท์มือถือ 088-4448586 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://exten.pn.psu.ac.th หรือ E-mail : exten@hotmail.com และ exten_psu@yahoo.com

ไฟล์แนบ:


pdf ประชาสัมพันธ์.pdf ขนาด: 476.90 KB; Hits: 229


#10 ประกาศ สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2558
นางสาวกุลลนาพร ขุนทวี เขียนข่าวเมื่อ: 10/31 15:23:16
ประกาศ ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2558 (หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่ ศธ 04245/2869 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557) ส่งถึง สพม.15 ภายใน วันจันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 บน
(1) 2 3 4 ... 32 »