Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 1531
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1878
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 9871
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 38927
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1993494
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1688

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 9 คนกำลังใช้งาน (มี 4 คนกำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 9

มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013


(1) 2 3 4 ... 31 »


#1 ประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ฯ พ.ศ. 2494 (เฉพาะจังหวัดนราธิวาส)
admin3 เขียนข่าวเมื่อ: 11/26 9:34:56
เชิญข้าราชการบำเหน็จบำนาญ และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 ให้แก่ผู้มีสิทธิ (เฉพาะจังหวัดนราธิวาส)

ไฟล์แนบ:


pdf ประชาสัมพันธ์ กบข1.pdf ขนาด: 378.84 KB; Hits: 127


#2 ด่วน! แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งฐานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการเข้าสู่ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 11/25 10:58:07
อ้างถึง หนังสือที่ ศธ 04245/3430 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2557
เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการเข้าสู่ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System - GEIS)

ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อที่แนบ ส่งข้อมูลภายในวันที่ 25 พ.ย. 2557
ขอบคุณค่ะ

ไฟล์แนบ:


xls ยังไม่ส่ง.xls ขนาด: 19.00 KB; Hits: 141


#3 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีสัญญาผูกพัน)
admin3 เขียนข่าวเมื่อ: 11/24 17:23:08
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

-----------------------
รายละเอียดดังแนบ

ไฟล์แนบ:


pdf ประกาศ.pdf ขนาด: 970.53 KB; Hits: 86


#4 ด่วน! สำรวจข้อมูลจำนวนครูต่างชาติ ที่ทำหน้าที่สอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 11/6 9:55:22
ด้วย สพม.เขต 15 ได้รับการประสานงานจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนครูต่างชาติ ณ ปัจจุบัน ที่ทำหน้าที่สอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
จึงขอความร่วมมือโรงเรียนแจ้งรายชื่อครูต่างชาติโดยด่วน ตามแบบฟอร์มดังแนบ โดยส่งรายชื่อมายัง อีเมล์ chanokart_2526@hotmail.com หรือโทร 089-8777550
ส่งข้อมูลภายในวันที่ 6 พฤศจิายน 2557 ก่อนเวลา 15.00 น.

ไฟล์แนบ:


xls แบบสำรวจ - Copy.xls ขนาด: 28.50 KB; Hits: 149


#5 ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 11/5 10:48:16
ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รุ่นที่ 6 - 7 ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 073-312293 โทรศัพท์มือถือ 088-4448586 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://exten.pn.psu.ac.th หรือ E-mail : exten@hotmail.com และ exten_psu@yahoo.com

ไฟล์แนบ:


pdf ประชาสัมพันธ์.pdf ขนาด: 476.90 KB; Hits: 228


#6 ประกาศ สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2558
นางสาวกุลลนาพร ขุนทวี เขียนข่าวเมื่อ: 10/31 15:23:16
ประกาศ ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2558 (หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่ ศธ 04245/2869 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557) ส่งถึง สพม.15 ภายใน วันจันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2557


#7 การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์
นางสาวกุลลนาพร ขุนทวี เขียนข่าวเมื่อ: 10/8 13:16:08
ขอให้โรงเรียนที่เข้าประชุมเชิงปฏิบติการฯ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนนราธิวาส ให้นำโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ต่อเพิ่ม มาด้วย


#8 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e - Training
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 9/30 15:16:00
ด้วย สพฐ. จะดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e - Training (UTQ Online) โดยเปิดการอบรมจำนวน 10 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรที่จะเปิดการอบรมวันที่ 12 กันยายน 2557 จำนวน 5 หลักสูตร และ วันที่ 19 กันยายน 2557 จำนวน 5 หลักสูตร
โดยเข้ารับการอบรมตามความสมัครใจ ศึกษาระเบียบการอบรมและลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.utqplus.com


#9 ด่วน! ส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 9/30 15:05:53
ขอให้ครูดังรายชื่อที่แนบ ที่เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2557 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์ ภายในวันอังคารที่ 7 ต.ค. 2557

สำหรับครูต่างจังหวัด ที่ไม่สามารถมาเบิกค่าเดินทางด้วยตนเองได้ ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ พร้อมแจ้งเลขบัญชีธนาคาร เพื่อทางกลุ่มบริหารงานบุคคลจะได้โอนค่าเดินทางให้ต่อไป


#10 ด่วน! ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เงินเดือนเต็มขั้นยื่นเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 8/15 14:27:59
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ (ป.ม.) ประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม

ด้วย สพฐ. ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เงินเดือนเต็มขั้น 53,080 บาท ณ 1 เม.ย. 57 มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ยกเว้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามรายชื่อดังแนบ ไม่ต้องยื่นเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

ส่งภายในวันที่ 18 ส.ค. 57 เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนเฉพาะกิจ หากท่านใดไม่ดำเนินการภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารยื่น ดังนี้
1. สำเนากพ.7
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. แบบเสนอขอพระราชทาน
5. ประกาศราชกิจจานุเบกษา ชั้น ท.ช.
6. คำสั่งเงินเดือนเต็มขั้น

ไฟล์แนบ:


pdf ปม1.pdf ขนาด: 108.78 KB; Hits: 156
pdf ปม2.pdf ขนาด: 103.24 KB; Hits: 137 บน
(1) 2 3 4 ... 31 »