Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 1202
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1680
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 4968
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 37301
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2287207
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1686

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 10 คนกำลังใช้งาน (มี 8 คนกำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 1
บุคคลทั่วไป: 9

school15, มีต่อ...

New Members

suthee 18/5/2015
passakorn 15/5/2015
spm1581 29/4/2015
spm1578 23/2/2015
spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013


(1) 2 3 4 ... 34 »


#1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
นางสาวกิตติยา ฮายีสะอะ เขียนข่าวเมื่อ: 5/14 15:51:05
ด้วยโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตามประกาศดังแนบ

ไฟล์แนบ:


pdf ประกาศ.pdf ขนาด: 136.96 KB; Hits: 641


#2 ประกาศผลสอบ ภาค ค สอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
angsuthorn เขียนข่าวเมื่อ: 5/12 18:40:46
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
---------------------------------------------------------------
Download ไฟล์ประกาศ แนบท้ายข่าว

ไฟล์แนบ:


pdf ประกาศผลสอบ.pdf ขนาด: 232.79 KB; Hits: 4784


#3 โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 5/11 11:29:52
ด้วย สพฐ. ได้จัดทำโคงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ให้ช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา จำนวน 1 ราย ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา จำนวน 1 ราย และครูผู้สอน จำนวน 20 รายในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ รายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้.

หากสนใจ ให้ยื่นคำร้องขอช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล โดยใช้แบบคำร้องขอย้าย (โดยอนุโลม) เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามระดับขั้น พร้อมแสดงเอกสารการได้รับรางวัลหรือมีผลงานดีเด่น เช่น OBEC AWARDS หรือ MASTER TEACHER หรือข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยส่งมายังกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

ไฟล์แนบ:


pdf โครงการสรรหา.pdf ขนาด: 655.55 KB; Hits: 54


#4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบผ่านภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
angsuthorn เขียนข่าวเมื่อ: 5/3 17:07:22
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค การสอบเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
--------------------------------------
ดาวน์โหลดประกาศที่นี้


#5 การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 5/1 10:41:18
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Special Education) เรื่อง นวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://special.obec.go.th/icse2015

ไฟล์แนบ:


pdf SEAMEO2.pdf ขนาด: 3,152.14 KB; Hits: 91


#6 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และมีสิทธิ์สอบภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
angsuthorn เขียนข่าวเมื่อ: 4/27 19:21:27
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาค ก และมีสิทธิ์เข้าสอบภาค ข การสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
-----------------------------------------------------

ไฟล์แนบ:


pdf prakadkru.pdf ขนาด: 308.88 KB; Hits: 15977


#7 แก้ไขเอกสารเบิกจ่ายเงิน โครงการสนับสนุนครูชาวต่างชาติในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐฯ
นางสาวรัชนก คงทน เขียนข่าวเมื่อ: 4/27 10:39:00
อ้างถึงหนังสือ สพม.เขต 15 ที่ ศธ 04245/983 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558
โดย ศอ.บต. ขอให้ สพม.เขต ๑๕ ประสานไปยังโรงเรียนเพื่อเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าว โดยให้จัดทำใบสำคัญรับเงิน หนังสือส่งมอบงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน และบันทึกปฏิบัติงานของครูชาวต่างชาติ นั้น

ในการนี้ ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อที่แนบ ขอรับเอกสารเพื่อแก้ไข
ณ สำนักศึกษาฯ ศอ.บต. จังหวัดยะลา (ติดต่อคุณนาเดีย) และเมื่อแก้ไขเรียบร้อย ให้ส่งไปยัง สำนักศึกษา ศอ.บต. โดยตรง

ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่เคยส่งเอกสารดังกล่าว ให้ส่ง ศอ.บต. โดยด่วน!

ไฟล์แนบ:


xls เอกสารยังไม่เรียบร้อย.xls ขนาด: 28.50 KB; Hits: 194


#8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
angsuthorn เขียนข่าวเมื่อ: 4/9 18:29:38
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อนบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
---------------------------------------------------------------------------
download เอกสารได้จากไฟล์แนบท้ายข่าว

ไฟล์แนบ:


pdf 1ประกาศ.pdf ขนาด: 73.20 KB; Hits: 1622
pdf 2รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf ขนาด: 638.01 KB; Hits: 5548
pdf 3รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ.pdf ขนาด: 33.52 KB; Hits: 1332
pdf แผนผังสนามสอบ.pdf ขนาด: 954.33 KB; Hits: 785


#9 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
angsuthorn เขียนข่าวเมื่อ: 3/16 17:48:02
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
-----------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ:


pdf ประกาศรับสมัคร.pdf ขนาด: 424.02 KB; Hits: 19195
pdf ใบสมัคร.pdf ขนาด: 60.50 KB; Hits: 3951


#10 แจ้งผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ว.17
นางสาวกิตติยา ฮายีสะอะ เขียนข่าวเมื่อ: 3/12 14:51:39
ขอให้โรงเรียนที่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ว.17 รีบดำเนินการลาออกจากตำแหน่งเดิมโดยด่วน บน
(1) 2 3 4 ... 34 »