Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 1457
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 2259
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 9981
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 9981
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2144048
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1683

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 22 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 2
บุคคลทั่วไป: 20

spm1573, school23, มีต่อ...

New Members

spm1578 23/2/2015
spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013

ann.

E-News สพม.15

สอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2558ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครสอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2558

******************************************************************

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่นี่
***หมายเหตุ : ในวันสมัครให้ยื่นเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 1 ชุด
2. แบบรายงานประวัติและผลงาน จำนวน 3 ฉบับ
3. รูปเล่มประวัติและผลงาน จำนวน 3 ชุด


******************************************************************ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
ส่งเสริมการจัดการศึกษา โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 0 8 วันนี้ 14:42:12
นาตียะห์ หะยีสะอิ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร 0 6 วันนี้ 14:00:17
กามีละห์ ยามา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 0 17 วันนี้ 11:24:12
นาตียะห์ หะยีสะอิ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ 0 32 วันนี้ 10:37:35
นางบุญเอื้อ หอประเดิมอนุสรณ์
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งลูกหนี้เงินยืมให้ส่งใช้ใบสำคัญ 0 31 วันนี้ 10:14:24
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายการโอนเงิน (งบลงทุน) 0 38 เมื่อวานนี้ 14:25:26
นิสรินท์ สะมะแอ
บริหารงานบุคคล ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 0 1586 3/3 20:17:24
admin3
นิเทศ ติดตามและประเมินผล แจ้งประสัมพันธ์การสอบ 0 168 3/3 10:24:06
อาแว สะมะแอ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ประชาสัมพันธ์การสอบCEFR 0 83 3/3 9:42:09
อาแว สะมะแอ
บริหารงานบุคคล แผนผังสนามสอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 0 175 2/27 10:33:32
นางสาวรัชนก คงทน
บริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 0 264 2/27 9:36:51
นางสาวรัชนก คงทน
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายการโอนเงิน (งบลงทุน) 0 114 2/26 16:31:14
นิสรินท์ สะมะแอ
บริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 0 1180 2/26 8:38:32
admin3
บริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 0 2136 2/24 16:58:12
admin3
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร 0 144 2/24 11:23:44
กามีละห์ ยามา

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 0 3 วันนี้ 10:37:29
วังกะพ้อพิทยาคม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องเฉลิมพระเกียรติ 0 6 วันนี้ 9:53:33
ร่มเกล้า
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องเรียนบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม 0 6 วันนี้ 9:49:20
ร่มเกล้า
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ ความยาว 440 เมตร โรงเรียนร่มเกล้า 0 8 เมื่อวานนี้ 22:41:42
ร่มเกล้า
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประสานงานและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา 0 16 3/3 15:58:43
จารุณี สาเฮะอามะ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการนำเสนอข้อมุลด้วยโปรแกรม microsoft PowerPoint2010 ชั้น ม.4 วันนี้ 13:25:22
admin3
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ควบคู่แบบฝึกทักษะ เรื่องปริพันธ์ ม.6 2/5 9:12:46
admin3
การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรมตามแนวทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้.... 2/5 9:10:09
admin3
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทัศนศิลป์ฯ 2/4 10:50:03
Riangrat
รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2/1 18:10:25
ngamjit
รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2/1 18:08:06
ngamjit

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15
นายธนู นูนน้อย
ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View