Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 1093
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1384
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 3532
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 28415
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1899010
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1714

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 11 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 1
บุคคลทั่วไป: 10

school32, มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013

ann.

E-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน พนักงานรักษาความปลอดภัย และอิสลามศึกษาแบบเข้ม ส.ค. 57 รอบ 2 0 5 วันนี้ 15:26:20
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าพาหนะนักเรียน รร.ร่มเกล้า 0 26 เมื่อวานนี้ 16:43:51
จารุณี สาเฮะอามะ
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินจ่ายตรง วันที่ 5-11 กันยายน 2557 0 38 เมื่อวานนี้ 16:42:35
จารุณี สาเฮะอามะ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินจ่ายตรง 5-11 กันยายน 2557 0 81 9/13 21:33:05
จารุณี สาเฮะอามะ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน ( งบดำเนินงาน ) 0 76 9/12 16:15:31
ฟัรวีน มาหะ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน(งบดำเนินงาน) 0 82 9/12 15:01:00
ฟัรวีน มาหะ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน 0 97 9/12 13:49:20
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน (งบดำเนินงาน) ค่าวัสดุ 0 87 9/12 11:28:01
ฟัรวีน มาหะ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน (งบดำเนินงาน) ค่าวัสดุ 0 84 9/12 11:06:46
ฟัรวีน มาหะ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน (งบดำเนินงาน) ค่าวัสดุ 0 76 9/12 10:58:43
ฟัรวีน มาหะ
แจ้งโอนเงิน แจ้งรายการโอนเงิน (งบลงทุน) 0 91 9/11 18:38:37
นิสรินท์ สะมะแอ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ั้้นพื้นฐาน 0 99 9/10 13:49:39
นางสาวมารียาณี ดือราแม
แจ้งโอนเงิน ประกาศโอนเงินค่าจ้าง อิสลามศึกษาแบบเข้ม รปภ และวิทยากรอิสลามรายชั่วโมง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 0 111 9/9 15:59:06
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน 0 117 9/9 10:32:25
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ ” รุ่นที่ 22 และ รุ่นที่ 23 0 309 9/8 17:30:33
นางสาวมารียาณี ดือราแม

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ขอยกเลิกประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน และใช้ประกาศราคากลางฉบับนี้แทน 0 11 วันนี้ 12:08:07
บันนังสตาวิทยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ 0 15 วันนี้ 9:42:35
บันนังสตาวิทยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช. 205/26 0 9 วันนี้ 9:36:32
บันนังสตาวิทยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 0 10 วันนี้ 9:30:51
บันนังสตาวิทยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 2/28 ปรับปรุง (ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน) 0 10 วันนี้ 9:26:48
บันนังสตาวิทยา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
การปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/18 14:06:50
admin3
ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีย 8/8 10:23:00
ngamjit
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ฯ 7/15 15:14:04
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสืบเสาะหา ความรู้ 6/4 14:04:25
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ แบบ KWL PLUS 6/4 14:01:10
admin3
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 5/17 17:45:54
sulai

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15นายซอมะ ดาแม
รอง ผอ.สพม.15
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15


นายปริญญา เสนาวรานนท์
รอง ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View