Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-ServiceUntitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 45
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1469
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 8092
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 30669
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1810280
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1715

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 7 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 7

มีต่อ...

New Members

spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013
1-are-online-payday- 6/9/2013

ข่าวเด่นกลุ่มส่งเสริมฯ

Event

E-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
บริหารการเงินและสินทรัพย์ เลื่อนวันอบรม โครงการศูนย์ภาษาอาเซียน รุ่นที่ 3 0 34 เมื่อวานนี้ 16:32:13
นางพรทิพา เจตมหันต์
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล 0 6 เมื่อวานนี้ 16:23:30
กามีละห์ ยามา
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2557 0 3 เมื่อวานนี้ 16:15:52
กามีละห์ ยามา
นิเทศ ติดตามและประเมินผล แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับให้มารับข้อสอบและแผนการสอนด่วน 0 29 เมื่อวานนี้ 15:05:00
นางสุปราณี ขุนจันทร์
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงิน (งบดำเนินงาน )โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 0 24 เมื่อวานนี้ 11:39:07
ฟัรวีน มาหะ
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า 2 โรงเรียน 0 76 เมื่อวานนี้ 11:18:25
จารุณี สาเฮะอามะ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งโรงเรียนดำเนินการโดยด่วน 0 82 เมื่อวานนี้ 10:36:01
นางสาวมารียาณี ดือราแม
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน(งบดำเนินงาน) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม 0 37 เมื่อวานนี้ 10:05:56
ฟัรวีน มาหะ
บริหารงานบุคคล ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 0 274 7/24 15:46:56
นางสาวกิตติยา ฮายีสะอะ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน 0 54 7/24 13:19:07
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการพาครูโรงเรียนอุปถัมป์ ศึกษาวัฒนธรรมและเยียมบ้านนักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ 0 19 7/22 11:52:15
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการเยี่ยมนักเรียน โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมป์) ปี 2557 0 32 7/18 15:58:26
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการนิเทศติดตามนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมป์(ครอบครัวอุปถัมป์)ปีการศึกษา 2557 0 49 7/13 10:30:12
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนอาคารประกอบโดยวิธีพิเศษ 0 55 7/3 14:31:07
บันนังสตาวิทยา
ข่าวประกาศจากโรงเรียน ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนอาคารประกอบโดยวิธีพิเศษ 0 47 7/3 14:24:10
บันนังสตาวิทยา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ฯ 7/15 15:14:04
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสืบเสาะหา ความรู้ 6/4 14:04:25
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ แบบ KWL PLUS 6/4 14:01:10
admin3
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 5/17 17:45:54
sulai
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 5/17 17:39:17
sulai
เผยแพร่ผลงานวิชาการ อ.กานด์ธีร นิมิตรพงศ์ธร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/24 12:21:40
admin3

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15นายซอมะ ดาแม
รอง ผอ.สพม.15
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15


นายปริญญา เสนาวรานนท์
รอง ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View