Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-ServiceUntitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 1651
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 2114
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 9904
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 31847
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1848282
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1708

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 8 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 8

มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013

ann.

E-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ด่วนมาก ส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O- NET ปีการศึกษา 2557 0 22 วันนี้ 15:34:12
นางสุปราณี ขุนจันทร์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมใช้อาวุธปืนพกฯ ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ส.ค.๕๗ 0 127 เมื่อวานนี้ 16:50:08
นายรณชิต ขุนจันทร์
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน 0 110 เมื่อวานนี้ 12:57:34
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแก้ไขเอกสารที่ขอเบิกค่าศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล 0 72 เมื่อวานนี้ 10:09:54
กามีละห์ ยามา
นิเทศ ติดตามและประเมินผล การแข่งขันมหกรรมวิชาการ “ครูยอด นักเรียนเยี่ยม ชายแดนใต้ สพม. 15 ” ครั้งที่ 2 0 196 8/19 13:10:33
นางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน์
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน 0 121 8/18 11:36:46
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกเงิน ปีงบประมาณ 2557 0 143 8/18 11:12:31
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด ขอแจ้งเปลี่ยนวันเวลา กำหนดการประกวดแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการ 0 123 8/18 9:59:33
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนนราธิวาส ญัตติและผังการแข่งขันโต้วาที มหกรรมวิชาการฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 0 33 8/18 9:20:23
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินจ่ายตรงค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 0 62 8/16 11:26:43
จารุณี สาเฮะอามะ

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 0 16 8/18 16:53:25
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมและโรงอาหาร 100/27 0 78 8/14 22:45:48
ไม้แก่นกิตติวิทย์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำศูนย์สื่อ ICT และภาษาอาเซียน 0 59 8/14 13:02:37
สายบุรี(แจ้งประชาคาร)
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำศูนย์สื่อ ICT และภาษาอาเซียน 0 80 8/9 17:24:28
ไม้แก่นกิตติวิทย์
ข่าวประกาศจากโรงเรียน ปปช.01 สร้างอาคารหอพัก 0 95 8/4 10:41:39
ร่มเกล้า

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
การปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/18 14:06:50
admin3
ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีย 8/8 10:23:00
ngamjit
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ฯ 7/15 15:14:04
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสืบเสาะหา ความรู้ 6/4 14:04:25
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ แบบ KWL PLUS 6/4 14:01:10
admin3
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 5/17 17:45:54
sulai

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15นายซอมะ ดาแม
รอง ผอ.สพม.15
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15


นายปริญญา เสนาวรานนท์
รอง ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View