Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-ServiceUntitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 272
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 2677
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 6937
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 5164
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1875759
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1713

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 18 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 18

มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013

มหกรรมวิชาการ ครูยอด นักเรียนเยี่ยม และ งานมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา
ann.

E-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายการโอนเงิน (งบลงทุน) 0 19 เมื่อวานนี้ 18:29:09
นิสรินท์ สะมะแอ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินคืน ค่าประกันสังคมส่วนที่จ่ายเกินไป ปรับเพิ่ม 18000 พนักงานราชการ 0 31 เมื่อวานนี้ 15:48:48
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
อำนวยการ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุสื่อสาร ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมไดอิชิ 0 30 เมื่อวานนี้ 14:50:34
นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ไม่ส่งรายชื่อนักเรียนทุนอุดหนุนมุสลิม รายใหม่ ปีงบประมาณ 2557 0 49 เมื่อวานนี้ 11:51:25
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน เดือนสิงหาคม 2557 0 32 เมื่อวานนี้ 11:26:26
กามีละห์ ยามา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานการรับเงินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 0 46 เมื่อวานนี้ 10:06:24
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
ส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 0 34 เมื่อวานนี้ 10:02:07
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน 0 42 เมื่อวานนี้ 8:28:27
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าพาหนะรับส่งนักเรียน รร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 0 19 9/1 16:21:47
จารุณี สาเฮะอามะ
แจ้งโอนเงิน ประกาศโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนใต้ น.ส ดาริญา ดอฆอ เม.ย-ส.ค 57 0 28 9/1 16:09:25
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
แจ้งโอนเงิน ประกาศโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พี่เลี้ยงเด็กพิการ (3 ราย) ตกเบิก เม.ย-ก.ค 57 0 29 9/1 15:51:06
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกเงิน ปีงบประมาณ 2557 0 37 9/1 15:25:16
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
นิเทศ ติดตามและประเมินผล สูจิบัตรงานมหกรรมวิชาการ “ครูยอด นักเรียนเยี่ยม ชายแดนใต้ สพม. 15” ครั้งที่ 2 0 382 8/31 12:02:34
admin3
แจ้งโอนเงิน แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกเงิน ปีงบประมาณ 2557 0 109 8/29 17:16:27
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
นิเทศ ติดตามและประเมินผล สูจิบัตรงานมหกรรมวิชาการฯ สมป.นราธิวาส 0 365 8/29 16:17:34
admin3

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปช.205/26 (โครงหลังคาเหล็ก) 0 32 8/27 3:58:05
ร่มเกล้า
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 (โครงหลังคาเหล็ก) 0 38 8/27 3:39:57
รือเสาะชนูปถัมภ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 0 36 8/18 16:53:25
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมและโรงอาหาร 100/27 0 96 8/14 22:45:48
ไม้แก่นกิตติวิทย์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำศูนย์สื่อ ICT และภาษาอาเซียน 0 76 8/14 13:02:37
สายบุรี(แจ้งประชาคาร)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
การปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/18 14:06:50
admin3
ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีย 8/8 10:23:00
ngamjit
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ฯ 7/15 15:14:04
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสืบเสาะหา ความรู้ 6/4 14:04:25
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ แบบ KWL PLUS 6/4 14:01:10
admin3
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 5/17 17:45:54
sulai

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15นายซอมะ ดาแม
รอง ผอ.สพม.15
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15


นายปริญญา เสนาวรานนท์
รอง ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View