Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 1630
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1962
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 6209
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 35265
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1989832
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1688

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 23 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 1
บุคคลทั่วไป: 22

school14, มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013

ann.

E-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินจ่ายตรง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2557 0 17 วันนี้ 15:49:24
จารุณี สาเฮะอามะ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 0 25 วันนี้ 11:07:34
นางบุญเอื้อ หอประเดิมอนุสรณ์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วน!! ขอความร่วมมือ รร.ในสังกัดทุกโรง ส่งสำเนาสมุดตรวจเยี่ยม (ประเมินสถานศึกษาพอเพียง) มายัง สพม.15 0 56 วันนี้ 10:02:53
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
บริหารงานบุคคล ประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ฯ พ.ศ. 2494 (เฉพาะจังหวัดนราธิวาส) 0 57 วันนี้ 9:34:56
admin3
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอแสดงความยินดี ทีม รร.นราธิวาส ครองถ้วยรางวัลแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการฯ 0 48 เมื่อวานนี้ 15:24:30
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
แจ้งโอนเงิน ประกาศแจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย. 2557 0 153 เมื่อวานนี้ 14:13:45
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
บริหารงานบุคคล ด่วน! แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งฐานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการเข้าสู่ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 0 117 เมื่อวานนี้ 10:58:07
นางสาวรัชนก คงทน
บริหารงานบุคคล ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีสัญญาผูกพัน) 0 300 11/24 17:23:08
admin3
นโยบายและแผน กรอบการดำเนินงาน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2558 0 224 11/21 13:19:01
admin3
นิเทศ ติดตามและประเมินผล หนังสือที่ ศธ 04245/3593 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 0 219 11/21 10:00:20
นางสุปราณี ขุนจันทร์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง เรื่อง การจัดทำคำของบดำเนินการป้องกันยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 201 11/19 17:06:48
นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน 0 79 11/19 16:18:05
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือนพฤศจิกายน 0 30 11/19 16:01:13
กามีละห์ ยามา
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินค่าสาธารณูปโภค 0 86 11/18 9:12:56
กามีละห์ ยามา
นิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและครู ภาคเรียนที่ 2/2557 0 202 11/17 16:25:11
นายณัฐนันท์ บำรุงตา

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางโครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯ 0 139 9/23 21:35:10
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางโครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 151 9/18 21:21:43
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมสร้างจิตอาสาให้กับนักเรียนทุนการศึกษามูมิทายาท2557 0 153 9/18 15:32:25
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล/30 0 372 9/17 9:43:14
โรงเรียนตากใบ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ขอยกเลิกประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน และใช้ประกาศราคากลางฉบับนี้แทน 0 151 9/16 12:08:07
บันนังสตาวิทยา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส โดยใช้การเรียน แบบร่วมมือด้วยเทคน 11/13 10:10:15
ngamjit
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส โดยใช้การเรียน แบบร่วมมือด้วยเทคน 11/13 10:00:44
ngamjit
การปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/18 14:06:50
admin3
ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีย 8/8 10:23:00
ngamjit
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ฯ 7/15 15:14:04
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสืบเสาะหา ความรู้ 6/4 14:04:25
admin3

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15
นายธนู นูนน้อย
ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View