Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 935
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1441
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 6180
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 935
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2194253
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1687

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 9 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 9

มีต่อ...

New Members

spm1578 23/2/2015
spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013

ann.


*********************************************************************


ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

*********************************************************************

EventE-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558 0 3 วันนี้ 16:42:32
นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กำหนดการเดินทางโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”รุ่นที่ 23 0 10 วันนี้ 14:40:46
นางสาวมารียาณี ดือราแม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด กยศ. ขยายเวลาดำเนินการงานระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2557 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 0 51 เมื่อวานนี้ 16:20:01
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
อำนวยการ ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 0 36 เมื่อวานนี้ 15:26:05
นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ
อำนวยการ เอกสารคู่มือตัวชี้วัด KRS และ ARS ปี 2558 0 54 เมื่อวานนี้ 13:35:26
admin3
ส่งเสริมการจัดการศึกษา การศึกษาต่อที่ประเทศตุรกี 0 22 เมื่อวานนี้ 10:44:53
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทุนการศึกษา "เด็กช่าง สร้างชาติ" ปี 2558 0 42 3/30 15:52:32
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งลูกหนี้เงินยืมให้ส่งใช้ใบสำคัญ 0 46 3/30 14:47:42
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 0 56 3/30 14:07:18
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 0 23 3/30 14:00:09
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด แจ้งรร.ที่มีรายชื่อดังปรากฎ ส่งสำเนาสมุดตรวจเยี่ยมคณะกรรมการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง 0 77 3/30 10:32:26
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
แจ้งโอนเงิน แจ้งรายการโอนเงิน (งบลงทุน) 0 30 3/29 13:41:32
นิสรินท์ สะมะแอ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เปิดรับสมัครนักเรียน โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 0 1992 3/29 10:56:19
admin3
ส่งเสริมการจัดการศึกษา โครงการน้ำพระทัยพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ 0 136 3/26 15:07:43
นาตียะห์ หะยีสะอิ
แจ้งโอนเงิน ประกาศแจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน มี.ค.58 0 79 3/26 11:38:30
นางสาวบุญเรือง ดีพาส

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 1 รายการ แบบ ปปช.01 0 19 เมื่อวานนี้ 16:07:17
นิคมพัฒนวิทย์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประมาณราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 0 33 3/28 10:13:45
วุฒิชัยวิทยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม จ้างก่อสร้างรั้ว คอนกรีตชนิดฐานมีเสาเข็ม 0 39 3/25 11:32:10
สะนอพิทยาคม
ข่าวประกาศจากโรงเรียน ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างรั้วโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ความยาว 96 เมตร 0 38 3/25 10:30:01
ปทุมคงคาอนุสรณ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จ านวน 3 รายการ แบบ ปปช.01 0 34 3/24 9:54:43
นิคมพัฒนวิทย์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการนำเสนอข้อมุลด้วยโปรแกรม microsoft PowerPoint2010 ชั้น ม.4 3/5 13:25:22
admin3
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ควบคู่แบบฝึกทักษะ เรื่องปริพันธ์ ม.6 2/5 9:12:46
admin3
การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรมตามแนวทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้.... 2/5 9:10:09
admin3
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทัศนศิลป์ฯ 2/4 10:50:03
Riangrat
รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2/1 18:10:25
ngamjit
รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2/1 18:08:06
ngamjit

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15
นายธนู นูนน้อย
ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View