Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 769
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1336
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 2855
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 35188
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2285094
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1686

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 16 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 16

มีต่อ...

New Members

suthee 18/5/2015
passakorn 15/5/2015
spm1581 29/4/2015
spm1578 23/2/2015
spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013

ann.

EventE-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
แจ้งโอนเงิน โอนเงินประกันสัญญา 0 4 วันนี้ 10:20:34
อารีนี นิฮะ
แจ้งโอนเงิน ประกาศโอนเงินค่าตอบแทนและค่าจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 0 46 วันนี้ 8:52:54
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
นิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการค่ายต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 77 เมื่อวานนี้ 10:22:19
นางบุญเอื้อ หอประเดิมอนุสรณ์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ยังไม่รายงานผลการคัดเลือกนักเรียนทุนภูมิทายาทรายใหม่และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 0 92 เมื่อวานนี้ 10:14:26
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วน!! ขอความร่วมมือ รร.ในสังกัดทุกโรง ส่งรายงานผลการดำเนินงานการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 0 53 เมื่อวานนี้ 10:14:22
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
อำนวยการ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 0 219 5/22 17:03:38
angsuthorn
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2557 0 78 5/22 15:42:29
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2558 0 49 5/22 15:30:54
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งขยายระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ 0 46 5/22 11:48:10
นาตียะห์ หะยีสะอิ
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งกำนดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ 0 103 5/22 9:55:28
นางพรทิพา เจตมหันต์
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารการประเมิน EP/MEP ปีการศึกษา 2559 0 68 5/21 14:51:57
อาแว สะมะแอ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนที่สุดแจ้ง รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี นำนักเรียนเข้าร่วมประกาศแผนป้องกันปัญหายาเสพติด 23 พ.ค. 58 0 48 5/21 13:19:35
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนที่สุดแจ้ง ผอ.รร.ใน จ.ปัตตานี ทุกโรงเข้าร่วมประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปัญหายาเสพติด 23 พ.ค. 58 0 77 5/21 13:11:20
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแก้ไขเอกสารล้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 และ 2558 0 88 5/21 10:50:16
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
อำนวยการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายชื่อ นร.และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2557 0 83 5/20 15:55:45
นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ข่าวประกาศจากโรงเรียน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา 0 66 5/22 15:22:42
สุวรรณไพบูลย์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรเรียนศูนย์ภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนภาษาอาเซียน 0 25 5/21 19:53:59
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรเรียนศูนย์ภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนภาษาอาเซียน 0 16 5/21 19:47:17
จารุณี สาเฮะอามะ
ข่าวประกาศจากโรงเรียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนอิสลามศึกษ 0 51 5/21 17:04:10
สุวรรณไพบูลย์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นโรงเรียนศูนย์ภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต้ สำหรับโรงเรียนแม่ข่าย โคร 0 22 5/21 16:45:37
จารุณี สาเฮะอามะ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4/17 15:30:10
ngamjit
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการนำเสนอข้อมุลด้วยโปรแกรม microsoft PowerPoint2010 ชั้น ม.4 3/5 13:25:22
angsuthorn
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ควบคู่แบบฝึกทักษะ เรื่องปริพันธ์ ม.6 2/5 9:12:46
angsuthorn
การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรมตามแนวทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้.... 2/5 9:10:09
angsuthorn
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทัศนศิลป์ฯ 2/4 10:50:03
Riangrat
รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2/1 18:10:25
ngamjit

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15
นายธนู นูนน้อย
ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View