Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 322
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 2633
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 6076
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 37404
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2081697
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1682

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 15 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 15

มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013

ann.

E-News สพม.15

สอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2558ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครสอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2558

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
นิเทศ ติดตามและประเมินผล คำสั่งสอบ O - NET ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.3 0 43 เมื่อวานนี้ 17:06:19
นางสุปราณี ขุนจันทร์
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558 0 123 เมื่อวานนี้ 9:38:57
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
แจ้งโอนเงิน ประกาศแจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มกราคม 2558 0 110 เมื่อวานนี้ 9:30:41
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินประกันสัญญา 0 16 1/26 10:27:03
อารีนี นิฮะ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 75 1/23 15:33:31
อารีนี นิฮะ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อชั้นม.4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 58 0 139 1/23 15:15:36
นางสาวมารียาณี ดือราแม
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน 0 89 1/23 13:41:40
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
นิเทศ ติดตามและประเมินผล แจ้งให้โรงเรียนมารับเกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการ ครูยอด นักเรียนเยี่ยม ช 0 113 1/22 13:53:53
นางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน์
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ส่งจำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ สอบ O - NET 0 128 1/22 11:31:06
นางสุปราณี ขุนจันทร์
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ด่วนที่สุด...ส่งผลการสอบ PRE O-NET ชั้น ม.6 0 76 1/16 16:12:12
นางจริยา อารง
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เรียนเชิญกรรมการสอบ O - NET นักเรียนชั้น ม.3 ฯประชุม 0 97 1/16 16:08:28
นางสุปราณี ขุนจันทร์
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ร่างคำสั่งการดำเนินการสอน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557 0 91 1/16 14:36:26
นางสุปราณี ขุนจันทร์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคใต้ 0 50 1/15 15:52:33
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกฯ วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 0 124 1/15 15:17:40
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบแข่งขันทางวิชาการฯ วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 0 59 1/15 13:41:12
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง 0 34 1/14 16:47:08
ไม้แก่นกิตติวิทย์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ และจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันฯ 0 24 1/14 15:49:42
ปทุมคงคาอนุสรณ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมป์) ปี 2558 0 40 1/12 21:55:12
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายนิเทศอาคาร 216 หน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 0 35 1/12 9:27:07
ท่าข้ามวิทยาคาร
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 47 1/9 11:02:37
โรงเรียนตากใบ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส โดยใช้การเรียน แบบร่วมมือด้วยเทคน 2014/11/13 10:10
ngamjit
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส โดยใช้การเรียน แบบร่วมมือด้วยเทคน 2014/11/13 10:00
ngamjit
การปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2014/8/18 14:06
admin3
ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีย 2014/8/8 10:23
ngamjit
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ฯ 2014/7/15 15:14
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสืบเสาะหา ความรู้ 2014/6/4 14:04
admin3

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15
นายธนู นูนน้อย
ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View