Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-ServiceUntitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 814
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1277
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 6247
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 814
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1817249
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1711

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 7 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 1
บุคคลทั่วไป: 6

admin3, มีต่อ...

New Members

spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013
1-are-online-payday- 6/9/2013

ข่าวเด่นกลุ่มส่งเสริมฯEventE-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด การประกวดแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ ระดับเขตพื้นที่ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 0 4 วันนี้ 18:00:01
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันฯ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 0 2 วันนี้ 17:46:28
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด กิจกรรมที่ 12 การวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด ม.ปลาย ให้ใช้สีโปสเตอร์ระบายเท่านั้น 0 1 วันนี้ 17:44:07
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
แจ้งโอนเงิน โอนเงินรางวัลประจำปี 2554 ที่ยังค้างโอน 0 19 วันนี้ 15:28:02
อารีนี นิฮะ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน 0 33 วันนี้ 12:33:08
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด รายชื่อนักเรียน กำหนดการ ฯลฯ ที่แข่งขันฯ ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ ร.ร.นราสิกขาลัย 0 146 เมื่อวานนี้ 15:42:49
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
อำนวยการ download ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.15 ครั้งที่ 2/2557 0 121 เมื่อวานนี้ 10:22:15
admin3
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินจ่ายตรงซ่อมแซมไฟฟ้า(งบดำเนินงาน) 0 39 เมื่อวานนี้ 9:54:00
จารุณี สาเฮะอามะ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันฯ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ ร.ร.นราสิกขาลัย 0 159 7/30 15:19:08
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
นิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 0 78 7/30 14:27:04
นางสุปราณี ขุนจันทร์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดพัฒนาโรงเรียนชายแดนไทยมาเลเซีย 0 34 7/27 15:35:11
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการพาครูโรงเรียนอุปถัมป์ ศึกษาวัฒนธรรมและเยียมบ้านนักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ 0 41 7/22 11:52:15
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการเยี่ยมนักเรียน โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมป์) ปี 2557 0 43 7/18 15:58:26
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการนิเทศติดตามนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมป์(ครอบครัวอุปถัมป์)ปีการศึกษา 2557 0 59 7/13 10:30:12
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนอาคารประกอบโดยวิธีพิเศษ 0 92 7/3 14:31:07
บันนังสตาวิทยา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ฯ 7/15 15:14:04
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสืบเสาะหา ความรู้ 6/4 14:04:25
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ แบบ KWL PLUS 6/4 14:01:10
admin3
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 5/17 17:45:54
sulai
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 5/17 17:39:17
sulai
เผยแพร่ผลงานวิชาการ อ.กานด์ธีร นิมิตรพงศ์ธร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/24 12:21:40
admin3

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15นายซอมะ ดาแม
รอง ผอ.สพม.15
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15


นายปริญญา เสนาวรานนท์
รอง ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View