Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 53
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1438
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 8449
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 25593
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2021028
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1680

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 7 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 7

มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013

ann.

Event

E-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ด่วนที่สุด...แจ้งแนวปฏิบัติการจัดสอบ Pre O-net ชั้น ม.6 0 18 เมื่อวานนี้ 16:30:28
นางจริยา อารง
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ส่งผลสอบ Pre O - NET นักเรียนชั้น ม.3 0 42 เมื่อวานนี้ 14:34:50
นางสุปราณี ขุนจันทร์
นโยบายและแผน แจ้งเพื่อทราบ....เอกสารขอตกลงสำนักงบประมาณ สำหรับงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ฯ 0 47 เมื่อวานนี้ 13:16:40
นายสมพงค์ บำรุง
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งรับคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 0 33 เมื่อวานนี้ 9:59:16
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน งบลงทุน 0 34 12/17 17:01:50
นิสรินท์ สะมะแอ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดกระบี่ 0 101 12/17 16:49:53
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
บริหารงานบุคคล ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 0 128 12/17 15:55:30
นางสาวกุลลนาพร ขุนทวี
นิเทศ ติดตามและประเมินผล การสอบ Pre O-net ชั้น ม.6 0 116 12/17 14:59:42
นางจริยา อารง
อำนวยการ แจ้งสถานการณ์น้ำท่วม 0 111 12/17 10:59:25
admin3
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด !!! ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุกโรงแจ้งรายงานสถานการณ์น้ำท่วม 0 86 12/17 10:01:55
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน 0 41 12/16 15:47:06
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
บริหารงานบุคคล ประกาศคุรุสภาฯ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557 0 140 12/16 15:03:18
นางสาวรัชนก คงทน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 0 120 12/16 10:18:20
นางสาวมารียาณี ดือราแม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด...แจ้งโรงเรียนส่งรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ภาคเรียนที่ 2/2557 0 124 12/15 13:51:13
นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ
บริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 0 392 12/12 16:05:40
admin3

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 424 ล(พิเศษ)โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 0 20 12/18 16:29:55
ปทุมคงคาอนุสรณ์
ข่าวประกาศจากโรงเรียน ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 0 20 12/18 16:26:32
ปทุมคงคาอนุสรณ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน 0 27 12/12 22:04:30
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ สพม.15 0 23 12/12 22:01:30
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ตารางปปช01 0 17 12/12 9:42:21
ร่มเกล้า

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส โดยใช้การเรียน แบบร่วมมือด้วยเทคน 11/13 10:10:15
ngamjit
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส โดยใช้การเรียน แบบร่วมมือด้วยเทคน 11/13 10:00:44
ngamjit
การปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/18 14:06:50
admin3
ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีย 8/8 10:23:00
ngamjit
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ฯ 7/15 15:14:04
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสืบเสาะหา ความรู้ 6/4 14:04:25
admin3

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15
นายธนู นูนน้อย
ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View