Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-ServiceUntitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 3588
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 3072
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 9790
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 38875
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1664173
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1730

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 42 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 1
บุคคลทั่วไป: 41

school35, มีต่อ...

New Members

spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013
1-are-online-payday- 6/9/2013

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4


E-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
นิเทศ ติดตามและประเมินผล แจ้งขอความ​อนุเคราะห์​ประชาสัมพั​นธ์โครงการ​บริการการท​ดสอบสมรรถน​ะครูด้านกา​รวัดผลและป​ระเมินการเ​ร 0 6 วันนี้ 15:44:24
นางสุปราณี ขุนจันทร์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือภาคใต้วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ 0 40 วันนี้ 12:26:24
นายรณชิต ขุนจันทร์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้ารับอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ ๔ ภูมิภาค วิชาบุกเบิก (ภาคใต้) 0 29 วันนี้ 12:12:47
นายรณชิต ขุนจันทร์
นิเทศ ติดตามและประเมินผล แจ้งโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 0 48 วันนี้ 10:55:37
นายณัฐนันท์ บำรุงตา
บริหารงานบุคคล ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค สอบบรรจุครูผู้ช่วยสังกัด สพม.15 ครั้งที่ 1/2557 0 1737 วันนี้ 10:17:11
admin3
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน (งบดำเนิน) รร.คณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา 0 9 วันนี้ 9:21:39
ฟัรวีน มาหะ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ด่วนที่สุด บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯอิสลามศึกษา 23-27 เม.ย. 57 ณ รร. หาดใหญ่รามา 0 193 เมื่อวานนี้ 12:05:04
นางจริยา อารง
บริหารงานบุคคล การจัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 0 169 เมื่อวานนี้ 9:48:38
โสภิดา วิเชียรรัตน์
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินยืม 0 48 4/21 15:39:49
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา โครงการ "ห้องอุ่นใจ" ในสถานศึกษา 0 162 4/18 17:28:50
นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ

ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียนแบบ 424 0 22 เมื่อวานนี้ 15:07:25
โรงเรียนนราธิวาส
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสิมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตฯ 0 36 เมื่อวานนี้ 13:35:32
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (เวที) 0 44 4/21 11:27:43
โรงเรียนตากใบ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 0 92 4/3 17:01:26
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดประชุมปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนภูมิทายาทปีการศึกษา 2556 0 85 4/3 15:01:06
จารุณี สาเฮะอามะ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
เผยแพร่ผลงานวิชาการ อ.กานด์ธีร นิมิตรพงศ์ธร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/24 12:21:40
admin3
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสง 1/6 20:13:46
wichetchai
รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาผลสัมฤ 2013/9/30 12:00
ราณี วิทูรวรากร
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระเศรษฐศาสตร์ 2013/8/2 14:30
sabaipa
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศ21102 ศิลปพื้นฐานดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2013/5/30 21:30
joemajor
เอกสารประกอบการสอน ชุดสิ่งเสพติด 2013/5/22 1:08
Korrarak

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15นายซอมะ ดาแม
รอง ผอ.สพม.15
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15


นายปริญญา เสนาวรานนท์
รอง ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View