Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Serviceดาวโหลดคู่มือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลรายบุคคล


Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 105
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 619
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 105
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 724
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2354790
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1654

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 5 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 5

มีต่อ...

New Members

suthee 18/5/2015
passakorn 15/5/2015
spm1581 29/4/2015
spm1578 23/2/2015
spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013

ann.

EventE-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร เมื่อวันที่ 29/07/2558 0 32 7/29 16:25:31
กามีละห์ ยามา
บริหารการเงินและสินทรัพย์ **ด่วนที่สุด** แจ้งรายชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-gp 0 87 7/29 14:43:25
จารุณี สาเฮะอามะ
อำนวยการ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 0 108 7/29 14:35:07
นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ
อำนวยการ เรียนเชิญเข้าร่วมชมภาพยนตร์ เรื่องละติจูด ที่ 6 แบบหมู่คณะ 0 57 7/29 14:20:13
นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา การคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น Best Practice 2558 ระดับเขตพื้นที่ 0 48 7/29 13:58:06
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
แจ้งโอนเงิน ประกาศโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษ 3 จชต นักการภารโรง เม.ย.-ก.ค.58 0 41 7/28 16:38:05
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
บริหารงานบุคคล ด่วน!!! ขยายเวลารับสมัครโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 0 150 7/28 14:04:29
นางสาวรัชนก คงทน
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน 0 19 7/28 11:11:07
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
แจ้งโอนเงิน ประกาศโอนเงินค่าจ้างอิสลามศึกษารายชั่วโมงประจำเดือน มีนาคม 2558 0 19 7/28 10:58:56
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
แจ้งโอนเงิน แจ้งรายการโอนเงิน (งบลงทุน) 0 34 7/27 15:44:17
นิสรินท์ สะมะแอ
บริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด!! โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ 0 277 7/27 14:09:22
angsuthorn
บริหารการเงินและสินทรัพย์ ประกาศแจ้งรายละเอียดเงินเดือนตกเบิกข้าราชการ 0 800 7/24 11:20:53
นางพรทิพา เจตมหันต์
แจ้งโอนเงิน ประกาศแจ้งลูกจ้างประเภท ปฎิบัติการแทนนักการภารโรง เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 115 7/24 9:59:13
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
แจ้งโอนเงิน ประกาศแจ้งโอนเงินตกเบิก ศอ.บต พนักงานราช ( ต.ค.56 - มิ.ย.58 ) 0 267 7/24 8:52:41
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
แจ้งโอนเงิน ประกาศแจ้งโอนเงินปรับเพิ่มค่าตอบแทน 4 % พนักงานราชการ ตกเบิก ธ.ค.56 - มิ.ย.58 0 274 7/24 8:48:51
นางสาวบุญเรือง ดีพาส

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 0 7 เมื่อวานนี้ 12:28:16
โรงเรียนตากใบ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 0 21 7/31 13:14:23
ไม้แก่นกิตติวิทย์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 0 53 7/29 14:22:09
สุคิรินวิทยา
ข่าวประกาศจากโรงเรียน ประกาศประมาณราคากลาง โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 0 36 7/29 14:07:27
สายบุรี(แจ้งประชาคาร)
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนสุคิรินวิทยา 0 30 7/29 11:15:00
สุคิรินวิทยา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
รายงานการพัฒนาโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวงโรงเรียนนราสิกขาลัย 7/8 14:23:15
passakorn
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4/17 15:30:10
ngamjit
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการนำเสนอข้อมุลด้วยโปรแกรม microsoft PowerPoint2010 ชั้น ม.4 3/5 13:25:22
angsuthorn
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ควบคู่แบบฝึกทักษะ เรื่องปริพันธ์ ม.6 2/5 9:12:46
angsuthorn
การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรมตามแนวทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้.... 2/5 9:10:09
angsuthorn
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทัศนศิลป์ฯ 2/4 10:50:03
Riangrat

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

ผู้บริหาร สพม.15
นายธนู นูนน้อย
ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

Link

My Map

Untitled Document
 

Google Map View