ม.ราชภัฏสงขลา กำหนดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ (ผู้มีคุณธรรม) วันที่ 2 พ.ค.54

ม.ราชภัฏสงขลา  กำหนดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โควตาพิเศษ สำหรับผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม ปีการศึกษา 2554  ในวันที่ 2 พ.ค.2554 และให้ผู้มีรายชื่อนำหลักฐานตามประกาศของ ม.ราชภัฏสงขลา ไปรายงานตัวเพื่อเข้าเรียนในวันที่ 4 พ.ค. 2554


songserm - [แก้ไข]
level : Admin
29/04/2011 - 09:15

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (ข่าวประกาศ สพม.15)
  • ล็อคการใช้งาน